Positief beeld branche schoonheidsverzorging

Het beeld dat van de branche wordt geschetst, is positief. Schoonheidsspecialisten zijn volgens het rapport goed opgeleid, gediplomeerd en werken volgens de professionele richtlijnen. ANBOS is blij met de uitkomsten van dit onderzoek. Op basis hiervan concluderen zowel IGZ als NVWA dat risico gestuurd toezicht op de branche niet nodig is (zie kader Toezicht schoonheidssalons).

De conclusies staan in het onlangs verschenen rapport Behandelingen in schoonheidssalons. Resultaten van een inventariserend onderzoek in opdracht van IGZ / NVWA van Bureau KLB.

Het rapport Behandelingen in schoonheidssalons doet verslag van het onderzoek, uitgevoerd door Bureau KLB, naar de behandelingen die in schoonheidssalons worden aangeboden, naar de apparaten en middelen die daarbij worden gebruikt, naar de gediplomeerde vakkundigheid van de aanbieders van deze behandelingen en naar de bekendheid en navolging van de daarbij geldende codes en richtsnoeren. Lees meer in de mei-editie van vakblad Schoonheidsspecialist.