Tijdelijk aangescherpt beleid beroepspraktijkvorming (BPV)

Beste student,

Naar aanleiding van onze vorige communicatie over ons stagebeleid (Beroepspraktijkvorming, afgekort BPV) zijn inmiddels in de tussentijd allerlei zaken veranderd. Hierbij willen wij jullie informeren over het tijdelijk aangescherpte beleid.

Dit tijdelijk aangescherpte beleid geldt alleen voor de onderstaande scholen van MBO Amersfoort:

  • School voor Economie en Ondernemen
  • School voor Toerisme en Management
  • School voor Schoonheidsspecialisten
  • Kappersschool Amersfoort

Mochten de landelijke ontwikkelingen of andere richtlijnen van de overheid daartoe aanleiding geven, dan kan dit tijdelijk aangescherpte beleid veranderen. We zullen jullie hier dan direct van op de hoogte stellen.

Door de snel en continu veranderde situatie willen wij hieronder alvast ingaan op veel gestelde vragen van verschillende betrokkenen (student, ouders/verzorger, praktijkopleider enzovoort).

Veel gestelde vragen

Hoe gaan wij om met uren?

Student in het eerste en tweede leerjaar

  • Als het bedrijf open is en jij kunt daar BPV lopen, dan gaat BPV vooralsnog door. De uren tellen vanzelfsprekend mee.
  • Als het bedrijf jou naar huis stuurt en jij kunt vanuit huis je opdrachten maken, dan tellen de uren mee.
  • Als het bedrijf heeft moeten sluiten of gaat sluiten, dan stopt jouw BPV. Je hoort op korte termijn meer over wat je in die situatie moet gaan doen. Jij wordt door jouw studieloopbaanbegeleider/BPV-consulent hierover geïnformeerd. In onze latere besluitvorming zal het opleidingsteam aangeven of jij nog uren moet maken om je opleiding af te ronden.

Student in het examenjaar (diplomering in juli 2020)

  • Als het bedrijf open is en jij kunt als student daar BPV lopen, dan gaat BPV vooralsnog door. De uren tellen vanzelfsprekend mee.
  • Als het bedrijf jou naar huis stuurt en jij kunt vanuit huis je opdrachten maken, dan tellen de uren mee.
  • Als het bedrijf heeft moeten sluiten of gaat sluiten, dan stopt jouw BPV. Je hoort op korte termijn meer over wat je in die situatie moet gaan doen. Jij wordt door jouw studieloopbaanbegeleider/BPV-consulent hierover geïnformeerd. In onze latere besluitvorming zal het opleidingsteam aangeven of jij nog uren moet maken om je opleiding af te ronden.

Wij spreken met je af dat je altijd bereikbaar en inzetbaar voor school bent. Je kunt indien nodig ook bewijzen dat je stage loopt, hetzij in een bedrijf of thuis.

Wat als het bedrijf mij verplicht te komen om stage te lopen en ik of mijn omgeving bezorgd is om mijn gezondheid?
MBO Amersfoort hanteert de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs. Dat heeft op 15 maart 2020 aangekondigd om het onderwijs op de scholen, en daarmee het fysieke onderwijs, niet door te laten gaan. Mocht je BPV lopen in een branche die open is, dan hanteren wij de richtlijn vanuit het ministerie en dat betekent dat BPV doorgaat. Mocht je zelf de keuze maken om geen stage te lopen, terwijl dit mogelijk is, dan worden de uren door de BPV-consulent niet goedgekeurd en moet je die alsnog inhalen.

Wat moet ik doen als ik wegens Corona uitbraak niet meer op het stage adres mag verschijnen?
Mocht je in deze situatie terecht komen, waarbij ook niet de mogelijkheid bestaat om vanuit huis je stageopdrachten te doen, dan moet je dit melden bij de BPV-consulent. Die zal, op een later moment, nagaan wat wij voor jou kunnen betekenen. Dit hangt ook af van de landelijke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende besluitvorming door MBO Amersfoort. In onze latere besluitvorming nemen wij de nog resterende tijd die jij de opleiding moet volgen en de noodzaak om extra uren te maken voor het afronden van je opdrachten mee.

Zie hiervoor ook het kopje ‘hoe gaan wij om met uren?’ en onderstaande alinea.

Hoe zit het met de proeve van bekwaamheid (examen in de praktijk of waarbij praktijk nodig is om op school examen af te ronden)?
De proeven van bekwaamheid in het bedrijf gaan indien mogelijk door. Indien de proeven van bekwaamheid op het bedrijf niet mogelijk zijn, geef dat dan door aan de BPV consulent. Je zal van het onderwijsteam te horen krijgen op welke manier we deze situatie oplossen.

De BPV-consulent zal niet fysiek in het leerbedrijf op bezoek komen. Indien de BPV-consulent volgens eerdere afspraken diverse documenten in ontvangst zou nemen als hij op gesprek komt, dan kan dit eventueel pas na de meivakantie plaatsvinden, mits dit niet op een andere (digitale) manier mogelijk is. Als dit op een andere manier mogelijk is, dan wordt je door de BPV-consulent hierover geïnformeerd.

Wat als ik nog moet beginnen met mijn stage?
Mocht je moeten beginnen met je BPV, dan wordt dit voor sommige opleidingen verplaatst naar een ander moment in de opleiding. Het opleidingsteam informeert jou wat dit voor jou gaat betekenen.

Kan ik naar het buitenland op stage?
De situatie is door de Corona uitbraak erg veranderlijk, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Daarom hebben wij besloten dat als je ná 6 april naar het buitenland zou vertrekken je helaas niet in het buitenland stage kan lopen. Deze maatregel hanteren wij voorlopig tot en met maand juni 2020 (tot 1 juli). Dit houdt in dat jij in Nederland, met hulp van de BPV-consulent stage mag lopen, tenzij dit niet mogelijk is. Hierover wordt je door jouw studieloopbaanbegeleider/BPV-consulent geïnformeerd.

Graag willen wij jou hierbij vragen om deze informatie met jouw ouders/verzorgers en praktijkopleider(s) te delen. Voor meer vragen kun je contact opnemen met de BPV-consulent.

Wij begrijpen dat deze situatie voor jullie een lastige is. Wij proberen zo snel mogelijk op basis van de richtlijnen van de overheid te handelen en jullie goed op de hoogte te brengen. Mocht er aanleiding zijn om onze aanpak te veranderen, dan laten wij jullie dit zo snel mogelijk weten.

Groet namens alle medewerkers van:

School voor Economie en Ondernemen,
School voor Toerisme en Management,
School voor Schoonheidsspecialisten,
Kappersschool Amersfoort.